Servicekosten

We maken het je gemakkelijk met onze extra diensten en services.

Je huurprijs bestaat voor een deel uit servicekosten. Die betaal je voor allerlei diensten. Eens per jaar krijg je de servicekostenafrekening. Precies weten waar je voor betaalt? De lijst staat hieronder.

Wat zijn servicekosten?

Wij maken kosten voor algemene diensten. Bijvoorbeeld het schoonmaken en de energie van algemene ruimtes. Elke maand betaal je hier een voorschot voor, bovenop je kale huurprijs.

Van deze servicekosten krijg je geen afrekening

Voor sommige servicekosten betaal je een vast bedrag per maand. Deze prijs is voor iedereen gelijk en je krijgt er geen jaarafrekening van. Je betaalt deze servicekosten voor: glasfonds, rioolfonds, lampenfonds, internet en het onderhoud van de groepsruimte.

Van deze servicekosten krijg je wel een afrekening

Van de meeste servicekosten ontvang je elk jaar een afrekening. Over deze servicekosten gaat de rest van deze pagina.

Servicekosten bij Vestide

Afrekening servicekosten

Je betaalt elke maand een voorschot. Dat is geen definitief bedrag. Elk jaar vóór 1 juli krijg je een jaarafrekening van het kalenderjaar ervoor. Hierin staat de berekening van de kosten die we hebben gemaakt. Heb jij via je voorschot minder betaald? Dan betaal je het verschil alsnog aan ons. Heb je juist meer betaald? Dan krijg jij het verschil terug van ons.

Verhuis je of ben je verhuisd?

Dan betaal je alleen voor de periode dat je huurcontract geldig was. Je betaalt nooit voor iemand anders. Houd er rekening mee dat je de jaarafrekening tegelijk krijgt als alle anderen, voor juli dus. Misschien woon je dan al lang ergens anders.

Aanpassen voorschot servicekosten

Tegelijk met de berekening van de gemaakte kosten, maken we een inschatting van de kosten het komende jaar. Is dat anders dan jouw voorschot? Dan gaat jouw voorschot omhoog of omlaag. Dit lees je dan terug op je jaarafrekening.

Servicekosten bij Vestide

Waaruit bestaan de servicekosten die worden afgerekend?

Hieronder staat een korte uitleg van alle soorten servicekosten. Welke van deze kosten voor jou gelden, hangt af van je woonruimte. Dat lees je terug op je jaarafrekening. Voor de herkenbaarheid hebben we hier dezelfde termen gebruikt als op je jaarafrekening.

Dit zijn ze:

 • Schoonmaak: in flatgebouwen maken wij de algemene ruimtes, zoals het trappenhuis, schoon. 
 • Glasbewassing collectief: ramen wassen dus. We wassen de buitenramen van jouw woonruimte en de ramen van de algemene ruimtes van flatgebouwen.
 • Groenonderhoud: als er bijvoorbeeld een plantsoen bij je gebouw ligt, zorgen wij voor het onderhoud.
 • Aansluiting internet / radio / tv: voor alle woonruimtes regelen wij de aansluiting voor internet, radio en tv. 
 • Gemeentelijke belastingen, namelijk de afvalstoffenheffing en de verontreinigingsheffing. Vaak betalen wij deze aan de gemeente en wij berekenen die dan weer door aan de huurders. Heb je een zelfstandige woonruimte, dan betaal je deze soms zelf aan de gemeente.
 • Water en elektriciteit voor de algemene ruimte: de naam zegt het al. We verdelen deze kosten gelijk over alle huurders in het gebouw.
 • Administratiekosten: je betaalt standaard 5% van de totale servicekosten aan administratiekosten, behalve voor gas. 

Water en elektra individueel of collectief

Dit gaat over jouw verbruik van water en elektra. De berekening van deze twee kostenposten gaat op dezelfde manier. 

Om te beginnen zijn er 2 varianten:

 • Water/ elektra individueel: als je een eigen water- of electriciteitsmeter hebt;
 • Water/ elektra collectief: als je geen eigen meter hebt, maar een meter deelt met je woongroep. We verdelen de kosten dan gelijk over alle bewoners.

Beide varianten bestaan weer uit twee onderdelen:

 • Variabele kosten: dit zijn de kosten voor het daadwerkelijke verbruik van water of elektra door jou of de groep.
 • Vastrecht: dit zijn vaste kosten voor de aanleg, het onderhoud van het netwerk en de huur van de meter.
Servicekosten gas

Kosten voor gas

Je persoonlijke gasverbruik kan op drie manieren op je jaarafrekening staan:

 • Gas d.m.v. bemetering: als er in jouw woning een meter van ista zit. Ista verzorgt de meters, meet je verbruik en maakt de jaarafrekening die van ons krijgt. Over deze diensten betaal je 1% administratiekosten.
 • Gas individueel: als je een individuele verwarmingsketel hebt ende energieleverancier meet jouw verbruik. 
 • Gas collectief: als er een gezamenlijke verwarmingsketel zit en de energieleverancier meet het verbruik.

Voor ‘gas individueel’ en ‘gas collectief’ bestaan de kosten uit drie onderdelen:

 • Variabele kosten: dit is je persoonlijke verbruik of het verbruik van je woongroep. Dit wordt eens per jaar gemeten.
 • Vastrecht: dit zijn vaste kosten voor de aanleg en het onderhoud van het netwerk en de huur van de meter.
 • Over deze kosten betaal je 2% administratiekosten. Bij een woongroep verdelen we deze kosten op basis van de oppervlakte van je woonruimte.