Logo Vestide - Wonen voor studenten
Vind hier je kamer

NL

/

EN

Disclaimer en gebruiksvoorwaarden

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website: Vestide.nl. Voor informatie die is afgestemd op jouw situatie, kun je contact met ons opnemen. Op de website vind je onze contactmogelijkheden.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

De inhoud van deze website is met grote zorgvuldigheid gemaakt en wordt regelmatig aangepast. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel we zorgvuldig zijn in het samenstellen en onderhouden van deze website, kunnen we niet volledig instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. We garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Vestide* wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer we links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Vestide wordt aanbevolen. Vestide heeft geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Vestide niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Vestide behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op andere wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vestide of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Vestide behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, inclusief de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Controleer daarom regelmatig of aangeboden informatie via deze website is gewijzigd.

Jouw rechten en plichten

Je dient je als gebruiker van in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:
inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met

  • intellectuele eigendomsrechten;

  • het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;

  • het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;

  • ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

*Vestide is de naam waaronder Woonbedrijf SWS.Hhvl naar buiten toe optreedt ingeval van huisvesting van studenten en short stayers.


Laatst gewijzigd op: 27-10-2022

Logo Vestide

Over ons

Openingstijden

Woonwinkel: werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefonisch: werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Bij spoed 24/7 bereikbaar.