Logo Vestide - Wonen voor studenten
Vind hier je kamer

NL

/

EN

Wat betekent de regeling tegemoetkoming blokaansluitingen voor jou?

De overheid heeft de regeling bekend gemaakt voor bewoners met blokaansluitingen. Deze regeling is bedoeld voor bewoners die een gezamenlijke aansluiting hebben voor verwarming (blokverwarming) en/of voor stroom (blokelektriciteit).

De regeling compenseert huishoudens met blokafsluitingen met een vast bedrag voor gas, warmte en/of stroom
Wij vragen de compensatie aan bij de overheid. De hoogte van het bedrag is per situatie anders. Zo is het bedrag bijvoorbeeld hoger als je in een zelfstandige woning woont. Woon je in een woongroep of studentenkamer (onzelfstandige woning)? Dan is het bedrag lager. Er zijn verschillen in bedragen tussen blokverwarming of blokstroom.

Studentbewoners in een zelfstandige woning met blokverwarming (gas of warmte)

 • Vanaf 1 juli verlagen we het voorschot met € 100,13

De overheid heeft voor gas of warmte een bedrag staan van € 1.063,21 voor heel 2023. Dit bedrag is verdeeld in een deel voor het eerste half jaar en een deel voor het tweede half jaar.

 • Voor het eerste half jaar staat een bedrag van € 786,45.

 • Voor het tweede halfjaar staat een bedrag van minimaal €276,76.

 • De overheid kan besluiten dat dit laatste bedrag nog hoger wordt. Het kan nooit lager worden.

 • Wij houden er alvast rekening mee dat het bedrag voor het tweede half jaar hoger wordt.

 • Daarom rekenen met een bedrag van € 415,14 in plaats van € 276,76.

 • In totaal komen we dan uit op een bedrag van € 1201,59. Dit delen we door 12 maanden. Zo komen we op het bedrag van € 100,13 waar we het maandelijkse voorschot mee verlagen.

Studentbewoners in een zelfstandige woning met blokstroom

 • Vanaf 1 juli verlagen we het voorschot met € 83,92

De overheid heeft voor bewoners met blokstroom een bedrag staan van € 915,05.

 • Dit gaat om een bedrag van € 731,13 voor het eerste halfjaar van 2023 en een bedrag van minimaal € 183,92 voor het tweede halfjaar van 2023.

 • De overheid kan besluiten dat dit laatste bedrag nog hoger wordt. Het kan nooit lager worden.

 • Wij houden er alvast rekening mee dat het bedrag voor het tweede half jaar hoger wordt.

 • Daarom rekenen we met een bedrag van € 275,88 in plaats van € 183,92.

 • In totaal komen we dan uit op een bedrag van € 1.007,01. Dit delen we door 12 maanden. Zo komen we uit op een bedrag van € 83,92 waar we het maandelijkse voorschot mee verlagen.

Dit geldt dus alleen voor bewoners die geen eigen aansluiting hebben voor privé-stroomverbruik. Gezamenlijke stroomkosten voor lift of verlichting in algemene ruimtes vallen niet onder deze regeling.

Maak je gebruik van zowel gas/warmte als blokstroom? Dan mag je deze bedragen bij elkaar optellen.

Studentbewoners in een studentenkamer/woongroep (niet zelfstandige woning) met blokverwarming

 • Vanaf 1 juli verlagen we het voorschot met € 41,96

De overheid heeft voor bewoners met blokverwarming een bedrag staan van € 445,46.

 • Voor gas of warmte staat een bedrag van € 329,28 voor het eerste halfjaar van 2023 en een bedrag van minimaal € 116,18 voor het tweede halfjaar van 2023.

 • De overheid kan besluiten dat dit laatste bedrag nog hoger wordt. Het kan nooit lager worden.

 • Wij houden er alvast rekening mee dat het bedrag voor het tweede half jaar hoger wordt. Daarom rekenen we met een bedrag van € 174,27 in plaats van € 116,18.

 • In totaal komen we dan uit op een bedrag van 503,55. Dit delen we door 12 maanden. Zo komen we uit op een bedrag van € 41,96 waarmee we het maandelijkse voorschot verlagen.


Studentbewoners in een woongroep/studentenkamer (niet zelfstandige woning) met blokstroom

 • Vanaf 1 juli verlagen we het voorschot met € 35,30

De overheid heeft voor bewoners met blokstroom een bedrag staan van € 384,96.

 • Voor bewoners met blokelektriciteit staat een bedrag van €307,63 voor het eerste halfjaar van 2023 en een bedrag van € 77,33 voor het tweede halfjaar van 2023.

 • De overheid kan besluiten dat dit laatste bedrag nog hoger wordt. Het kan nooit lager worden.

 • Wij houden er alvast rekening mee dat het bedrag voor het tweede half jaar hoger wordt. Daarom rekenen we met een bedrag van € 116 in plaats van € 77,33.

 • In totaal komen we dan uit op een bedrag van € 423,63. Dit delen we door 12 maanden. Zo komen we uit op een bedrag van € 35,30 waarmee het maandelijkse voorschot verlagen.

Dit is dus alleen voor studentbewoners die geen eigen aansluiting hebben voor privé-stroomverbruik. Gezamenlijke stroomkosten voor lift of verlichting in algemene ruimtes vallen niet onder deze regeling.

Maak je gebruik van zowel gas/warmte als blokstroom? Dan mag je deze bedragen bij elkaar optellen.

Wij houden rekening met deze bedragen om het maandelijkse voorschot te verlagen
Dit doen we vanaf 1 juli dit jaar. Dit betekent dat bewoners vanaf 1 juli een lager voorschot krijgen. Je hoeft hier zelf niets voor te doen. Dit lagere voorschot werkt 12 maanden door.

In sommige gevallen kan het zijn dat je voorschot na verlaging lager uit zou komen dan het voorschotbedrag van vorig jaar (2022). Als dat zo is dan verlagen we het bedrag tot dit oude voorschotbedrag. Het voorschot is natuurlijk een inschatting op basis van de standaardsituatie uit de regeling. In de eindafrekening van de servicekosten kunnen we alles precies berekenen. Afhankelijk van je woonsituatie kunnen de bedragen in de eindafrekening mogelijk hoger of lager zijn. De eindafrekening over het jaar 2023 ontvang je uiterlijk juli 2024.

Het voorschotbedrag mag je zelf ook al eerder verlagen
Wij kunnen niet eerder dan 1 juli het voorschot voor alle bewoners die dit betreft verlagen omdat de uitvoering van deze ingewikkelde regeling veel werk met zich meebrengt en zorgvuldigheid vereist. Maar we begrijpen dat, nu er meer bekend is over de regeling, je mogelijk al eerder dan 1 juli een lager voorschotbedrag wil betalen. Zoals we al eerder hebben aangegeven, is het altijd mogelijk om in overleg je voorschot te verlagen. Hiervoor kun je contact met ons opnemen.

Alle bewoners die in aanmerking komen voor de regeling krijgen een brief
Hier staat het voorstel voor de verlaging van het voorschot. Deze brief kun je eind mei verwachten.

Veelgestelde vragen

De bedragen uit de regeling worden nu maandelijks verrekend met het voorschot. Kan dat niet in 1 of 2 keer op mijn rekening gestort worden?

De tijdelijke tegemoetkoming blokaansluiting is een overheidsregeling. In de regeling staat dat wij de bedragen niet in 1 of 2 keer mogen uitbetalen. Daarom verrekenen we de bedragen maandelijks door het voorschot te verlagen.

Het bedrag is lager dan ik verwacht had. Hoe zit dat precies?

Het kan zijn dat in enkele gevallen het bedrag waarmee we het voorschot verminderen lager is dan het bedrag dat in de regeling genoemd is.

Dit is mogelijks als:
We bij het verminderen van het bedrag uit de regeling met je huidige voorschot lager uitkomen dan jouw voorschot uit 2022. Het voorschotbedrag uit 2022 is namelijk de ondergrens. Dit om te voorkomen dat je bij de eindafrekening mogelijk bij moet gaan betalen.

Als verduidelijking lees je hieronder een rekenvoorbeeld.

Marissa heeft vanaf 1 februari 2023 een maandelijks voorschot van 220 euro. Zij woont in een zelfstandige woning met blokverwarming. Zij leest op de website dat we voor een zelfstandige woning met blokverwarming per 1 juli het voorschot verlagen met € 100,13. Zij verwacht daarom een verlaagd voorschot te krijgen van € 119,97 (220 – 100,13). In de brief leest ze dat haar nieuwe voorschot € 145 wordt. Hoe zit dat precies? Het voorschot van Marissa in 2022 was € 145. Het nieuwe voorschot is daarom verlaagd met als ondergrens het oude voorschot. Zo voorkomen we dat Marissa bij de eindafrekening mogelijk bij moet gaan betalen.

Als ik de bedragen optel die in de brief staan kom ik niet uit op het totaalbedrag van het nieuwe voorschot. Hoe zit dat?

In de brief vermelden we het nieuwe voorschotbedrag. Dit is het totale bedrag en kan uit meerdere onderdelen bestaan dan uit energiekosten. In de brief noemen we ook wat je aan stroom en/of gas/warmte betaalt in het huidige en nieuwe voorschot. Als je deze bedragen optelt kom je uit op een lager totaalbedrag. Dat komt dus omdat het voorschot uit meer onderdelen bestaat dan energiekosten.

De regeling is bedoeld voor 2023. Vanaf 1 juli 2023 worden de maandelijks voorschotten verlaagd tot 1 juli 2024. Worden de bedragen gebruikt voor heel 2023?

Alle bedragen die we van de overheid ontvangen hebben van de regeling hebben betrekking op het kalenderjaar 2023. In de eindafrekening van de servicekosten kunnen we alles precies berekenen. De afrekening van de servicekosten inclusief de verrekening van de tegemoetkoming over het gehele kalenderjaar 2023 ontvang je op zijn laatst in juli 2024.

Logo Vestide

Over ons

Openingstijden

Woonwinkel: werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefonisch: werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Bij spoed 24/7 bereikbaar.