Logo Vestide - Wonen voor studenten
Vind hier je kamer

NL

/

EN

Onze organisatie

Wij zijn een eerlijke, transparante, maatschappelijke organisatie, zo hebben wij ook onze gedragscodes en toezicht - onze governance - ingericht.

Onze Raad van Bestuur bestaat uit Frank Blom en Marc van Grinsven. Zij hebben onderling de taken verdeeld.

De bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten van het bestuursreglement. Wij werken volgens de Aedescode en de daaraan verbonden Governancecode Woningcorporaties. Het salaris van de leden van het bestuur en de directie voldoen aan de Wet normering topinkomens.

Logo Vestide

Over ons

Openingstijden

Woonwinkel: werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefonisch: werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Bij spoed 24/7 bereikbaar.