Nieuws

Studentvrijwilliger gezocht!

We zijn op zoek naar enthousiaste studentvrijwilligers voor onze locatie Lombokpad in Eindhoven. Daar wonen internationale studenten van zowel Tu/e als Fontys. 

Je maakt je sterk voor de leefbaarheid binnen het wooncomplex en de directe omgeving. Je stimuleert het ontmoeten van de bewoners. Daar begin je deze zomer al mee, bij aankomst van de nieuwe studenten in hun nieuwe woonplaats. Dit doe je samen met je collega studentvrijwilliger, die ook in Lombokpad woont. 

Wat vragen wij van jou?

 • Je bent voltijdstudent in Eindhoven.
 • Omgaan en communiceren met verschillende culturen vind je leuk en je beheerst de Engelse taal goed.
 • Je vindt het leuk om te organiseren en daarin samen te werken.
 • Je levert een bijdrage aan het “thuis voelen” van de internationale studenten
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je durft medebewoners aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.
 • Kleine klusjes in en rondom het complex, zoals b.v. het vervangen van lampen zijn voor jou geen probleem.
 • Je bent aanwezig bij de periodieke studentvrijwilligersbijeenkomsten.
 • Je hebt affiniteit met social media, je beheert bijvoorbeeld de facebookpagina van jouw wooncomplex.

Wat krijg jij van ons?

 • Een zelfstandige woonruimte in het complex. De ingangsdatum van het huurcontract bepalen wij samen. Voor deze woonruimte betaal je wel gewoon de maandelijkse huurprijs, omdat het een zelfstandige woonruimte is kan je huurtoeslag aanvragen!
 • Een vrijwilligersvergoeding, die past bij het aantal bewoners en die blijft binnen de vrijstellingsregels van de belastingdienst.  

Interesse?

Lijkt het je leuk om studentvrijwilliger bij Vestide te worden? Stuur dan snel een bericht naar Hanneke Hofs, info@vestide.nl! Voor eventuele vragen kun je met Hanneke contact opnemen via info@vestide.nl of 040-297 93 80.

Samen investeren in studentenstad Eindhoven met nieuw convenant studentenhuisvesting 2021-2028

Eindhoven heeft een nieuw convenant Studentenhuisvesting. Het is een vervolg op het Convenant Huisvestingsopgave Studenten 2012-2020. Het convenant is een initiatief van Gemeente Eindhoven, Holland Expat Center South, TU/e, Fontys Hogescholen, Design Academy Eindhoven, Summa College, Woonbedrijf / Vestide, Stichting Vastgoedbelang, Stehven en Brainport Development. Gezamenlijk willen zij zich voor de lange termijn inzetten voor de Eindhovense studenten en voor Eindhoven als aantrekkelijke en gastvrije studentenstad. Het convenant is een routeboek om de huisvesting van studenten de komende jaren de aandacht te blijven geven die het nodig heeft en verdient.

Toestroom van talent

Eindhoven groeit en heeft, als belangrijk onderdeel van de Brainportregio, grote ambities om nog verder door te groeien. Ook het aantal (internationale) studenten neemt toe. Voor de ontwikkeling van de Brainportregio Eindhoven is een toestroom van talent vanuit uit binnen- en buitenland essentieel. Daarom wil Eindhoven een stad zijn waar studenten graag naartoe komen, zich thuis voelen en ook blijven wonen en werken na het afronden van hun studie.

Passend woningaanbod

Het aantrekken, binden en behouden van (internationale) studenten vraagt om excellente opleidingen, perspectief op werk en om een passend woningaanbod. In het convenant staan daarom niet alleen afspraken over realiseren van nieuwe huisvesting, maar ook over welke kwaliteit we nastreven en over bouwen naar behoefte. Daarnaast is er aandacht voor de gehele wooncarrière van studenten en voor het betrekken van bedrijven en instellingen die belang hebben bij het aantrekken, vasthouden en binden van talent in en rond Eindhoven.

Ingrid de Boer, algemeen directeur/bestuurder van Woonbedrijf: “Het is belangrijk dat we samenwerken om de puzzelstukjes goed op elkaar aan te laten sluiten. Samen moeten we zorgen voor voldoende woningen voor (nieuwe) studenten en ook voor afgestudeerden. Zo blijft de doorstroom op gang en kan iedereen wonen op een plek die op dat moment past bij hun wensen. In elke fase van hun wooncarrière.”

Woon- en leefomgeving

Naast het zorgen voor voldoende en betaalbare woonruimte voor studenten zijn in het convenant nog andere gezamenlijke doelstellingen opgenomen op het gebied van woon- en leefomgeving:

Voor het welzijn van studenten is goed huurder- en verhuurderschap essentieel. Hiervoor is in 2020 met succes het Huurteam van start gegaan. Het Huurteam helpt studenten bij (juridische) vragen over bijvoorbeeld huurprijzen, servicekosten en onderhoud van de woning.

Ook is in het convenant grote aandacht voor internationale studenten zowel bij productie, toewijzing van en begeleiding naar huisvesting.

Tot slot is Eindhoven een stad van en voor iedereen. Een goede verstandhouding tussen studenten en buurtbewoners is dan ook een belangrijke voorwaarde voor een prettig woonklimaat. Studenteninitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in de wijken worden daarom gestimuleerd.