Nieuws

LOT: community over nieuwbouwplannen op TU/e campus gestart

Vestide, onderdeel van Woonbedrijf, gaat op de campus van de TU/e 735 studentenwoningen bouwen. De bouw start al over 2 maanden. De studentenwoningen staan er nog niet, maar nu begint Vestide toch al met het bouwen aan de community voor de studenten. Studenten hebben al meegedacht over verschillende onderwerpen rondom de nieuwbouw. Nu wordt deze inzet uitgebreid. Vestide wil studenten motiveren en enthousiasmeren in het meedenken, meedoen en meebeslissen over de verdere invulling van het nieuwbouwplan. Dit faciliteert Vestide door een community op te starten onder de naam LOT.

Studenten nemen zelf de regie

Marieke Franken, directeur Woonbedrijf: “Studenten weten zelf als geen ander wat fijn wonen op de campus betekent. LOT vraagt daarom studenten van de TU/e om mee te denken, mee te doen en mee te beslissen als het gaat over de nieuwbouw op de campus. LOT laat studenten zelf de regie pakken over hun eigen wonen en woonomgeving. En de campus wordt nog aantrekkelijker voor toekomstige studenten om er te wonen.”

Inzichten uitwisselen

LOT is een community die aan de hand van verschillende thema’s, inzichten uitwisselt. Denk aan dienstverlening en voorzieningen, inrichting en indeling, leefbaarheid en communicatie. LOT betrekt studenten actief bij vraagstukken vanaf de ontwikkeling tot aan de oplevering van de woningen. Zo zijn studenten betrokken en ontstaat er een community. Deze community blijft ook na oplevering van de woningen actief. Het welzijn van de studenten, die straks in de woningen gaan wonen, wordt daardoor positief versterkt.

Meedenken over invulling

Studenten denken onder andere mee over de dienstverlening in de woning, de invulling van de algemene ruimten, het verhuurplan en de invulling van de (commerciële) ruimtes op de begane grond. Maar ze mogen ook meebeslissen over bijvoorbeeld de kleuren van de keukenkastjes en tegels. Natuurlijk kunnen studenten ook zelf vraagstukken aandragen die ze willen oppakken in het kader van de community building.

Eerste bijeenkomst op 13 september

Om studenten te vertellen over de nieuwe community is er op dinsdag 13 september een inloopbijeenkomst in Aurora (Lismortel 42, Eindhoven) van 16.00 tot 18.00 uur. Dit is een doorlopende presentatie van ongeveer 15 minuten. Via de website van LOT, www.lotcommunity.nl, kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de bijeenkomst en ook voor de nieuwsbrief. Degenen die aangemeld zijn krijgen dan de updates en uitnodigingen om naar bijeenkomsten te komen.

Opzet van het plan

Het plan (ontworpen door architectenbureau VenhoevenCS) bestaat uit twee woontorens en een studentendorp. In de toren aan de westkant komen 278 studentenwoningen, de oostelijke toren bestaat uit 371 studentenwoningen. Beide torens zijn ongeveer 50 meter hoog (16 woonlagen). Tussen de twee torens komt het ‘studentendorp’ met 86 woningen verdeeld over 5 straatjes met 2 woonlagen, bestemd voor groepswonen en gezamenlijke voorzieningen voor studenten .

De woningen worden gebouwd door Heijmans en komen op de plek waar eerst ‘het Paviljoen’ stond, het eerste gebouw van de TU/e uit 1956.

Woonbedrijf start bouw 735 studentenwoningen op campus TU/e in november

Het nieuwbouwplan van Woonbedrijf om op de campus van de TU/e 735 studentenwoningen te realiseren is in een volgende fase. Met het toekennen van de omgevingsvergunning kan de volgende stap gezet worden: de start van de bouwwerkzaamheden in november 2022. De bouw duurt naar verwachting 1,5 jaar. Dat betekent dat de 735 studentenwoningen zomer 2024 opgeleverd kunnen worden.

Opzet van het plan
Het plan (ontworpen door VenhoevenCS) bestaat uit twee woontorens en een studentendorp. In de toren aan de westkant komen 278 studentenwoningen, de oostelijke toren bestaat uit 371 studentenwoningen. Beide torens zijn ongeveer 50 meter hoog (16 woonlagen). Tussen de twee torens komt het ‘studentendorp’ met 86 woningen verdeeld over 5 straatjes met 2 woonlagen, vooral voor groepswonen. De begane grond van de torens, de koppen van het studentendorp, een boulevard aan het water (blauwe loper) en het recreatieve groen vormen straks het sociale hart van de community. Hier komt onder andere een ‘Makerspace’, ontmoetingsruimten, voorzieningen en andere ruimtes/locaties die we samen met de studenten invullen. Op de etages komen ook ontmoetingsruimten waar studenten elkaar kunnen ontmoeten. Het plan bestaat zo uit een mix van verschillende functies die uitnodigen om samen te zijn. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de toekomstige bewoners.

De woningen worden gebouwd door Heijmans en komen op de plek waar eerst ‘het Paviljoen’ stond, het eerste gebouw van de TU/e uit 1956. Het Paviljoen is circulair gesloopt, wat betekent dat we bij de bouw sommige onderdelen kunnen hergebruiken.

‘Behoefte aan studentenhuisvesting groot’
Opdrachtgever Woonbedrijf is de eigenaar van de nieuwbouw, en zal de woningen verhuren via Vestide. Dit is de naam waaronder de studentenhuisvester van Woonbedrijf bekend is.

Marieke Franken, directeur Woonbedrijf: “We zijn blij dat we de volgende stap kunnen zetten in dit project om zo een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan een fijn en betaalbaar thuis voor studenten. De behoefte aan studentenhuisvesting is groot en tegelijkertijd zien we de bouwkosten stijgen en het tekort aan materialen en capaciteit toenemen. Samen met alle betrokken partijen hebben we de sterke wil en ambitie geuit om het project daadwerkelijk te kunnen realiseren. We zijn bijzonder trots dat dit gelukt is en dat we in november van dit jaar kunnen starten met de bouw.”

“Door de groeiende studentenaantallen en de grote krapte op de woningmarkt, is er een flink toegenomen behoefte aan extra woonruimte voor studenten”, vertelt Nicole Ummelen, vice-voorzitter van de TU/e. “Het is daarom erg belangrijk dat dit project binnenkort van start gaat, zoals afgesproken in het Eindhovense convenant studentenhuisvesting. Het zal niet alleen veel studenten voorzien van mooie huisvesting op een prachtige groene locatie, maar met de extra bewoners wordt de campus nog meer een bruisende plek, waar het voor iedereen prettig wonen, werken en sporten is. Ik ben ook blij dat er in het project speciale aandacht is voor welzijn en communityvorming.”

Studenten hebben een belangrijke stem in dit project
Onderdeel van het plan is ook het betrekken van studenten. Sinds de start van het project denken studenten mee over verschillende zaken rondom de nieuwbouw. In het volgend collegejaar wordt deze inzet van studenten geïntensiveerd en gaan we bouwen aan een community van studenten die meedenken, meedoen en meebeslissen over de verdere invulling van het plan.  

Vestide verwacht net zoveel studenten als voor Corona

Vraag naar studentenhuisvesting neemt toe

Er zijn weer net zoveel internationale studenten die zich melden voor een gemeubileerde woonruimte als voor Covid-19. Voor Vestide betekent dat dat alle gemeubileerde woningen weer bezet raken door internationals en dat er vanaf deze zomer zo’n 550 internationale studenten vanuit hun kamer, appartement of studio in Eindhoven zullen genieten van een mooie studententijd.

Waar Vestide vorig jaar nog een forse terugval zag in het aantal internationale studenten dat daadwerkelijk naar Eindhoven kwam en bleef, heeft zich dat dit jaar weer hersteld. Van het vaste aantal eenheden dat Vestide elk jaar reserveert voor internationale studenten van Fontys en TU/e, zal komend studiejaar weer volop gebruik worden gemaakt.

Via www.vestide.nl worden de zogeheten ‘reguliere’ studentenwoningen aangeboden. Een aantal jaren op rij zag Vestide een toename van het aantal nieuwe inschrijvingen van (aankomende) studenten, met een piek in 2019. In 2020 viel het aantal nieuwe inschrijvingen sterk terug, ongeveer 1500 minder dan het jaar ervoor. Zoals het er nu naar uitziet, zal eind dit jaar de teller van het aantal inschrijvingen op 8500 staan, iets meer dan in 2019.

“We zijn blij te zien dat met de opstart van het onderwijs, ook studenten weer naar Eindhoven komen” zegt Hanneke Hofs, adviseur studentenhuisvesting bij Vestide. “We verwachten dat het studentenleven in Eindhoven weer meer zal gaan bruisen en dat is goed voor de hele stad.”

Het ‘Covid-effect’

Ook scholieren schrijven zich op tijd bij Vestide in, in een vroegtijdig stadium van hun oriëntatie op een vervolgstudie. Zo vergroten zij hun kansen op een fijne woonruimte als ze een paar jaar later gaan studeren. Natuurlijk zitten hier jongeren bij die uiteindelijk niet in Eindhoven gaan studeren, maar vanwege bijvoorbeeld een bepaalde studiekeuze, toch gaan wonen in een andere regio.

Een betere indicator is daarom het aantal reacties dat geplaatst wordt op een vrijkomende studentenwoning of kamer. Vestide kijkt dus vooral of iemand die zich heeft ingeschreven ook actief op zoek is naar woonruimte. In 2019 reageerden gemiddeld 185 studenten op een advertentie. Door Covid-19 viel dat in 2020 terug naar 153 en in 2021 worden tot nu toe (pijldatum 2 aug 2021) 130 reacties per advertentie gemeten. “We wijten deze terugval aan het ‘Covid-effect’” legt Hanneke Hofs uit, “als er geen fysiek onderwijs wordt gegeven, is er voor veel studenten geen aanleiding om nú naar Eindhoven te verhuizen.”

Nog geen twee jaar wachten

Gemiddeld staan studenten 3 jaar ingeschreven voordat zij een woning accepteren. 308 studenten hebben tot nu toe in 2021 de sleutel gekregen van hun nieuwe woning, daarvan hadden er 167 een reistijdbonus. De tijd dat een student daadwerkelijk wacht op een nieuwe woning, zegt meer. De wachttijd is de periode tussen de datum waarop een student voor het eerst daadwerkelijk reageert op een woning, tot aan de datum waarop hij of zij een woning accepteert.

De studenten die dit jaar een fijne woning hebben gevonden, hebben daar in 2019 gemiddeld 645 dagen over gedaan sinds zij actief zijn gaan zoeken. Momenteel bedraagt deze wachttijd ongeveer 644 dagen. Nagenoeg even lang dus als voor de Corona periode en al met al nog geen 2 jaar.

‘Met spoed woonruimte gezocht’

Vestide verwacht een toename van het aantal studenten dat actief op zoek gaat naar woonruimte voor het nieuwe studiejaar. Het aantal reacties zal stijgen en ook de wachttijd zal enigszins oplopen. Deze tendens zien we elk jaar in deze periode, maar dit jaar verwachten we dat de tendens sterker zal zijn.

Enerzijds komt dat door een aantal woongebouwen dat niet meer beschikbaar zal zijn voor studentenhuisvesting, zoals aan de Poeijerstraat en de Vestdijk. Dit waren gebouwen die, als gevolg van hun herontwikkelingsstatus, een snelle oplossing konden bieden voor studenten met weinig inschrijftijd. Anderzijds heeft de gemeente Eindhoven aangekondigd te starten met de handhaving op kamers die verhuurd worden zonder vergunningen. Deze studenten zullen met spoed woonruimte zoeken en ook bij Vestide aankloppen voor een fijne studentenkamer.

We bouwen aan de toekomst voor studenten

Met het dit jaar afgesloten convenant Studentenhuisvesting 2021-2028 werkt Woonbedrijf (waar Vestide onderdeel van is) over de langere termijn aan studentenhuisvesting. Nieuwbouw wordt gezien als de productiefste manier om studentenwoningen structureel toe te voegen. Met het opleveren van 735 eenheden op de TU/e campus binnen drie jaar wordt een fors deel van de ambitie van Woonbedrijf ingevuld.

Gelukkig is Woonbedrijf niet de enige die interesse heeft om studenteneenheden te realiseren en willen ook marktpartijen bouwen aan de toekomst van studenten in de stad. Zoals Ingrid de Boer, algemeen directeur/bestuurder van Woonbedrijf, al zei bij de ondertekening van het convenant Studentenhuisvesting, is samenwerking belangrijk: “Samen moeten we zorgen voor voldoende woningen voor (nieuwe) studenten en ook voor afgestudeerden. Zo blijft de doorstroom op gang en kan iedereen wonen op een plek die op dat moment past bij hun wensen. In elke fase van hun wooncarrière.”

Vestide huis

Samen investeren in studentenstad Eindhoven met nieuw convenant studentenhuisvesting 2021-2028

Eindhoven heeft een nieuw convenant Studentenhuisvesting. Het is een vervolg op het Convenant Huisvestingsopgave Studenten 2012-2020. Het convenant is een initiatief van Gemeente Eindhoven, Holland Expat Center South, TU/e, Fontys Hogescholen, Design Academy Eindhoven, Summa College, Woonbedrijf / Vestide, Stichting Vastgoedbelang, Stehven en Brainport Development. Gezamenlijk willen zij zich voor de lange termijn inzetten voor de Eindhovense studenten en voor Eindhoven als aantrekkelijke en gastvrije studentenstad. Het convenant is een routeboek om de huisvesting van studenten de komende jaren de aandacht te blijven geven die het nodig heeft en verdient.

Toestroom van talent

Eindhoven groeit en heeft, als belangrijk onderdeel van de Brainportregio, grote ambities om nog verder door te groeien. Ook het aantal (internationale) studenten neemt toe. Voor de ontwikkeling van de Brainportregio Eindhoven is een toestroom van talent vanuit uit binnen- en buitenland essentieel. Daarom wil Eindhoven een stad zijn waar studenten graag naartoe komen, zich thuis voelen en ook blijven wonen en werken na het afronden van hun studie.

Passend woningaanbod

Het aantrekken, binden en behouden van (internationale) studenten vraagt om excellente opleidingen, perspectief op werk en om een passend woningaanbod. In het convenant staan daarom niet alleen afspraken over realiseren van nieuwe huisvesting, maar ook over welke kwaliteit we nastreven en over bouwen naar behoefte. Daarnaast is er aandacht voor de gehele wooncarrière van studenten en voor het betrekken van bedrijven en instellingen die belang hebben bij het aantrekken, vasthouden en binden van talent in en rond Eindhoven.

Ingrid de Boer, algemeen directeur/bestuurder van Woonbedrijf: “Het is belangrijk dat we samenwerken om de puzzelstukjes goed op elkaar aan te laten sluiten. Samen moeten we zorgen voor voldoende woningen voor (nieuwe) studenten en ook voor afgestudeerden. Zo blijft de doorstroom op gang en kan iedereen wonen op een plek die op dat moment past bij hun wensen. In elke fase van hun wooncarrière.”

Woon- en leefomgeving

Naast het zorgen voor voldoende en betaalbare woonruimte voor studenten zijn in het convenant nog andere gezamenlijke doelstellingen opgenomen op het gebied van woon- en leefomgeving:

Voor het welzijn van studenten is goed huurder- en verhuurderschap essentieel. Hiervoor is in 2020 met succes het Huurteam van start gegaan. Het Huurteam helpt studenten bij (juridische) vragen over bijvoorbeeld huurprijzen, servicekosten en onderhoud van de woning.

Ook is in het convenant grote aandacht voor internationale studenten zowel bij productie, toewijzing van en begeleiding naar huisvesting.

Tot slot is Eindhoven een stad van en voor iedereen. Een goede verstandhouding tussen studenten en buurtbewoners is dan ook een belangrijke voorwaarde voor een prettig woonklimaat. Studenteninitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in de wijken worden daarom gestimuleerd.