Nieuws

Vestide verwacht net zoveel studenten als voor Corona

Vraag naar studentenhuisvesting neemt toe

Er zijn weer net zoveel internationale studenten die zich melden voor een gemeubileerde woonruimte als voor Covid-19. Voor Vestide betekent dat dat alle gemeubileerde woningen weer bezet raken door internationals en dat er vanaf deze zomer zo’n 550 internationale studenten vanuit hun kamer, appartement of studio in Eindhoven zullen genieten van een mooie studententijd.

Waar Vestide vorig jaar nog een forse terugval zag in het aantal internationale studenten dat daadwerkelijk naar Eindhoven kwam en bleef, heeft zich dat dit jaar weer hersteld. Van het vaste aantal eenheden dat Vestide elk jaar reserveert voor internationale studenten van Fontys en TU/e, zal komend studiejaar weer volop gebruik worden gemaakt.

Via www.vestide.nl worden de zogeheten ‘reguliere’ studentenwoningen aangeboden. Een aantal jaren op rij zag Vestide een toename van het aantal nieuwe inschrijvingen van (aankomende) studenten, met een piek in 2019. In 2020 viel het aantal nieuwe inschrijvingen sterk terug, ongeveer 1500 minder dan het jaar ervoor. Zoals het er nu naar uitziet, zal eind dit jaar de teller van het aantal inschrijvingen op 8500 staan, iets meer dan in 2019.

“We zijn blij te zien dat met de opstart van het onderwijs, ook studenten weer naar Eindhoven komen” zegt Hanneke Hofs, adviseur studentenhuisvesting bij Vestide. “We verwachten dat het studentenleven in Eindhoven weer meer zal gaan bruisen en dat is goed voor de hele stad.”

Het ‘Covid-effect’

Ook scholieren schrijven zich op tijd bij Vestide in, in een vroegtijdig stadium van hun oriëntatie op een vervolgstudie. Zo vergroten zij hun kansen op een fijne woonruimte als ze een paar jaar later gaan studeren. Natuurlijk zitten hier jongeren bij die uiteindelijk niet in Eindhoven gaan studeren, maar vanwege bijvoorbeeld een bepaalde studiekeuze, toch gaan wonen in een andere regio.

Een betere indicator is daarom het aantal reacties dat geplaatst wordt op een vrijkomende studentenwoning of kamer. Vestide kijkt dus vooral of iemand die zich heeft ingeschreven ook actief op zoek is naar woonruimte. In 2019 reageerden gemiddeld 185 studenten op een advertentie. Door Covid-19 viel dat in 2020 terug naar 153 en in 2021 worden tot nu toe (pijldatum 2 aug 2021) 130 reacties per advertentie gemeten. “We wijten deze terugval aan het ‘Covid-effect’” legt Hanneke Hofs uit, “als er geen fysiek onderwijs wordt gegeven, is er voor veel studenten geen aanleiding om nú naar Eindhoven te verhuizen.”

Nog geen twee jaar wachten

Gemiddeld staan studenten 3 jaar ingeschreven voordat zij een woning accepteren. 308 studenten hebben tot nu toe in 2021 de sleutel gekregen van hun nieuwe woning, daarvan hadden er 167 een reistijdbonus. De tijd dat een student daadwerkelijk wacht op een nieuwe woning, zegt meer. De wachttijd is de periode tussen de datum waarop een student voor het eerst daadwerkelijk reageert op een woning, tot aan de datum waarop hij of zij een woning accepteert.

De studenten die dit jaar een fijne woning hebben gevonden, hebben daar in 2019 gemiddeld 645 dagen over gedaan sinds zij actief zijn gaan zoeken. Momenteel bedraagt deze wachttijd ongeveer 644 dagen. Nagenoeg even lang dus als voor de Corona periode en al met al nog geen 2 jaar.

‘Met spoed woonruimte gezocht’

Vestide verwacht een toename van het aantal studenten dat actief op zoek gaat naar woonruimte voor het nieuwe studiejaar. Het aantal reacties zal stijgen en ook de wachttijd zal enigszins oplopen. Deze tendens zien we elk jaar in deze periode, maar dit jaar verwachten we dat de tendens sterker zal zijn.

Enerzijds komt dat door een aantal woongebouwen dat niet meer beschikbaar zal zijn voor studentenhuisvesting, zoals aan de Poeijerstraat en de Vestdijk. Dit waren gebouwen die, als gevolg van hun herontwikkelingsstatus, een snelle oplossing konden bieden voor studenten met weinig inschrijftijd. Anderzijds heeft de gemeente Eindhoven aangekondigd te starten met de handhaving op kamers die verhuurd worden zonder vergunningen. Deze studenten zullen met spoed woonruimte zoeken en ook bij Vestide aankloppen voor een fijne studentenkamer.

We bouwen aan de toekomst voor studenten

Met het dit jaar afgesloten convenant Studentenhuisvesting 2021-2028 werkt Woonbedrijf (waar Vestide onderdeel van is) over de langere termijn aan studentenhuisvesting. Nieuwbouw wordt gezien als de productiefste manier om studentenwoningen structureel toe te voegen. Met het opleveren van 735 eenheden op de TU/e campus binnen drie jaar wordt een fors deel van de ambitie van Woonbedrijf ingevuld.

Gelukkig is Woonbedrijf niet de enige die interesse heeft om studenteneenheden te realiseren en willen ook marktpartijen bouwen aan de toekomst van studenten in de stad. Zoals Ingrid de Boer, algemeen directeur/bestuurder van Woonbedrijf, al zei bij de ondertekening van het convenant Studentenhuisvesting, is samenwerking belangrijk: “Samen moeten we zorgen voor voldoende woningen voor (nieuwe) studenten en ook voor afgestudeerden. Zo blijft de doorstroom op gang en kan iedereen wonen op een plek die op dat moment past bij hun wensen. In elke fase van hun wooncarrière.”

Vestide huis

Samen investeren in studentenstad Eindhoven met nieuw convenant studentenhuisvesting 2021-2028

Eindhoven heeft een nieuw convenant Studentenhuisvesting. Het is een vervolg op het Convenant Huisvestingsopgave Studenten 2012-2020. Het convenant is een initiatief van Gemeente Eindhoven, Holland Expat Center South, TU/e, Fontys Hogescholen, Design Academy Eindhoven, Summa College, Woonbedrijf / Vestide, Stichting Vastgoedbelang, Stehven en Brainport Development. Gezamenlijk willen zij zich voor de lange termijn inzetten voor de Eindhovense studenten en voor Eindhoven als aantrekkelijke en gastvrije studentenstad. Het convenant is een routeboek om de huisvesting van studenten de komende jaren de aandacht te blijven geven die het nodig heeft en verdient.

Toestroom van talent

Eindhoven groeit en heeft, als belangrijk onderdeel van de Brainportregio, grote ambities om nog verder door te groeien. Ook het aantal (internationale) studenten neemt toe. Voor de ontwikkeling van de Brainportregio Eindhoven is een toestroom van talent vanuit uit binnen- en buitenland essentieel. Daarom wil Eindhoven een stad zijn waar studenten graag naartoe komen, zich thuis voelen en ook blijven wonen en werken na het afronden van hun studie.

Passend woningaanbod

Het aantrekken, binden en behouden van (internationale) studenten vraagt om excellente opleidingen, perspectief op werk en om een passend woningaanbod. In het convenant staan daarom niet alleen afspraken over realiseren van nieuwe huisvesting, maar ook over welke kwaliteit we nastreven en over bouwen naar behoefte. Daarnaast is er aandacht voor de gehele wooncarrière van studenten en voor het betrekken van bedrijven en instellingen die belang hebben bij het aantrekken, vasthouden en binden van talent in en rond Eindhoven.

Ingrid de Boer, algemeen directeur/bestuurder van Woonbedrijf: “Het is belangrijk dat we samenwerken om de puzzelstukjes goed op elkaar aan te laten sluiten. Samen moeten we zorgen voor voldoende woningen voor (nieuwe) studenten en ook voor afgestudeerden. Zo blijft de doorstroom op gang en kan iedereen wonen op een plek die op dat moment past bij hun wensen. In elke fase van hun wooncarrière.”

Woon- en leefomgeving

Naast het zorgen voor voldoende en betaalbare woonruimte voor studenten zijn in het convenant nog andere gezamenlijke doelstellingen opgenomen op het gebied van woon- en leefomgeving:

Voor het welzijn van studenten is goed huurder- en verhuurderschap essentieel. Hiervoor is in 2020 met succes het Huurteam van start gegaan. Het Huurteam helpt studenten bij (juridische) vragen over bijvoorbeeld huurprijzen, servicekosten en onderhoud van de woning.

Ook is in het convenant grote aandacht voor internationale studenten zowel bij productie, toewijzing van en begeleiding naar huisvesting.

Tot slot is Eindhoven een stad van en voor iedereen. Een goede verstandhouding tussen studenten en buurtbewoners is dan ook een belangrijke voorwaarde voor een prettig woonklimaat. Studenteninitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in de wijken worden daarom gestimuleerd.